Personakt

14009 Kristina (Somerus Bartholdus J -gm)


Barn med 14008 Bartholdus Johannis Somerus

Barn:
7004 Johannes Bartholdi Tuderus